Get Adobe Flash player

e-learning-moi-banner

banner gov

banner vote57

เว็บไซต์นี้ มีประโยชน์เพียงใด?

มากที่สุด - 37.9%
มาก - 27.6%
ปานกลาง - 13.8%
น้อย - 0%
น้อยมาก - 20.7%

Total votes: 29
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2013 - 00:00

 

กิจกรรมจังหวัดบึงกาฬ

 

IMG 9825

 

 จังหวัดบึงกาฬยินดีต้อนรับ นายพงษ์ศักดิ์  ปรีชาวิทย์

 ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 

 

23-10-57-1

  พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช (รัชกาลที่ 5) ....อ่านเพิ่ม

 

 

 

 

IMG 5918

การแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย ลาว เวียดนาม ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557.......อ่านเพิ่ม

 

 

 

 

  จังหวัด บึงกาฬ จัดกิจกรรม/งานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 82 พรรษา วันที่ 12 ส.ค. 2557......อ่านเพิ่ม

 

 

 

“มหกรรมคืนความสุขให้ประชาชนจังหวัดบึงกาฬ” 

จังหวัดบึงกาฬจัดงาน “มหกรรมคืนความสุขให้ประชาชนจังหวัดบึงกาฬ”  มีความหลากหลายของกิจกรรมส่งมอบความสุขและให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ มีผู้ร่วมกิจกรรม ตลอดงาน กว่า 3,000 คน......อ่านเพิ่ม

 

  

กิจกรรมทั้งหมด

 

เอกสารดาวน์โหลด

 

 

 เรื่อง  ดาวน์โหลด วันที่

  คำสั่งมอบอำนาจจังหวัดบึงกาฬที่ 1824/2557 ลงวันที่ 7 พ.ย. 2557 

ดาวน์โหลดเอกสาร 14/11/57

 รายงานการตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนกันยายน 2557

ดาวน์โหลดเอกสาร 06/11/57

  แบบฟร์อมระบบข้อมูลบุคลากรประจำสำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร 05/11/57

  การสำรวจฐานข้อมูลในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (บก.0017.2/ว4018 ลว. 29 ต.ค. 57)

ดาวน์โหลดเอกสาร 04/11/57

   เชิญร่วมเดินรณรงค์ และร่วมพิธีเปิดโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" (บก0017.2/ว4015 ลว. 29ตุลาคม 2557)

กำหนดการ 29/10/57

  ขอเชิญร่วมประชุมเตรียมการจัดพิธีเปิดโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" (บก0017.2/ว4013 ลว. 29ตุลาคม 2557)

วาระการประชุม 29/10/57

  ตัวอย่างการรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ห้วงที่ 2

ดาวน์โหลดเอกสาร 20/10/57

  เชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล

ดาวน์โหลดเอกสาร 20/10/57

  หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 10/2557

ดาวน์โหลดเอกสาร 16/10/57

  แนวทางการรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล

ดาวน์โหลดเอกสาร 15/10/57

  เชิญร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 3/2557

ดาวน์โหลดเอกสาร 15/10/57

  ขอแจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมาตราการดำเนินการเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสอีโบลา

ดาวน์โหลดเอกสาร
02/10/57 

  รายงานการตรวจราชการตามประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ เดือนมิถุนายน, เดือนกรกฏาคม และเดือนสิงหาคม 2557

ดาวน์โหลดเอกสาร 02/10/57

 

ข่าวประกวดราคา

 เรื่อง  ดาวน์โหลด วันที่

   ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระยะที่ 3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร 20/10/57 

  ราคากลางตามประกาศ ปปช.

ดาวน์โหลดเอกสาร 20/10/57

  ราคากลางการจ้างก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระยะที่ 3)

ดาวน์โหลดเอกสาร  20/10/57 

 

pongsak

banner e-document

 

ข่าวจังหวัดบึงกาฬ