Get Adobe Flash player

e-learning-moi-banner

banner gov

banner vote57

banner ginfo 

เว็บไซต์นี้ มีประโยชน์เพียงใด?

มากที่สุด - 37.9%
มาก - 27.6%
ปานกลาง - 13.8%
น้อย - 0%
น้อยมาก - 20.7%

Total votes: 29
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2013 - 00:00
This is a bridge
This slideshow uses the JQuery script from Pixedelic
This is a Video slide

 

กิจกรรม

 

 

 

 

 

 

    เชิญชวนเที่ยวงานถนนข้าวเม่าริมโขงบึงกาฬ  สงกรานต์ม่วนชื่น  13-14 เมษายน 2558 ณ ถนนข้าวเม่าริมโขง

salakgathad bk 58

 

 

ผลการออกรางวัลฉลากการกุศล งานกาชาดและวันยางพาราจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2558

 

 

 

 

 

  เชิญชวนเที่ยวงานกาชาดและงาน    ยางพาราจังหวัดบึงกาฬ 2558

IMG 0648

 

เทศกาล “หนาวดีดี ที่บึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และ เทศบาลตำบลบึงกาฬ  ได้จัดงาน “หนาวดีดี ที่บึงกาฬ” ขึ้นในระหว่างวันที่ 1-3 มกราคม 2558 .....อ่านเพิ่ม

IMG 2013

 

 

     งานแถลงข่าว เทศกาล "หนาวดีดี ที่บึงกาฬ" และ โครงการ“ปลูกจิตสำนึกและ   สร้างวินัยคนจังหวัดบึงกาฬ”.........อ่านเพิ่ม

 

 

 

 IMG 1143 

   พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557........อ่านเพิ่ม

23-10-57-1

 

    พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช (รัชกาลที่ 5)  ....อ่านเพิ่ม

 

 

กิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

จังหวัดบึงกาฬขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล

 

 

 

 

 

- ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2558.........รายละเอียด

 

- ขอเชิญนักเรียน/นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2558........รายละเอียด

 

- ประกาศเรื่อง รายชื่อ และกำหนดวันเวลา สถานที่ สำหรับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในการเลือกสรรพนักงานราชการ พ.ศ. 2558 (ทดแทนตำแหน่งว่าง) อำเภอปากคาด ......รายละเอียด

 

- ประกาศอำเภอปากคาด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  จำนวน 1 ตำแหน่ง  อัตราเงินเดือน  11,280 บาท....รายละเอียด

 

- รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ 3 เดือน.................เอกสารดาวน์โหลด

 

- ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร.................รายละเอียด

 

- ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2558.......รายละเอียด

 

ดาวน์โหลด

 

 

 เรื่อง  ดาวน์โหลด วันที่
    หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 05/2558

าวน์โหลด

19/05/58
    รายงานการประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 04/2558

าวน์โหลด

19/05/58
    เรื่องคำสั่ง ให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการและตรวจเวรศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ  ประจำเดือน พฤษาภาคม  2558

ดาวน์โหลด

คำสั่ง

24/04/58
    เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.2558

ดาวน์โหลด

คำสั่ง

03/04/58
    เรื่องคำสั่ง ให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการและตรวจเวรศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ  ประจำเดือน เมษายน  2558

ดาวน์โหลด

คำสั่ง

24/03/58
     การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญและลูกจ้างประจำ รอบที่ 1    (1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558 ) จังหวัดบึงกาฬ

ประกาศจังหวัด

แบบประเมิน

18/03/58
   แบบฟร์อม บัญชีแผนงาน โครงการ งบประมาณ ตามแผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงระดับจังหวัด ดาวน์โหลด 18/03/58
    รายงานการประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 02/2558 าวน์โหลด 13/03/58
    หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 03/2558 ดาวน์โหลด 13/03/58
   การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด 09/03/58
   สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ประจำวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2558 ดาวน์โหลด
20/02/58
   รายงานการประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 01/2558 ดาวน์โหลด 18/02/58
   หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 02/2558

ดาวน์โหลด

18/02/58
   เรื่อง "คำสั่งและรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดงานยางพาราจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2558"

คำสั่ง

รายงาน

19/01/58
    แบบประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด  ดาวน์โหลดเอกสาร 13/01/57
  เรื่อง ตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 จังหวัดบึงกาฬ ดาวน์โหลดเอกสาร 25/12/57
  การรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ที่ บก 0017.2/ว 4866 ลว. 9 ธ.ค. 57) ดาวน์โหลดเอกสาร 09/12/57

   "แบบประมวลผลการปฏิบัติราชการ เพื่อการพัฒนากระบวนงานของผู้ว่าราชการจังหวัด"

ดาวน์โหลดเอกสาร 09/12/57

  "ข้อสั่งการ ครม./คสช. เรื่อง ข้อสั่งการจาก ครม.

ดาวน์โหลดเอกสาร
26/11/57

  คำสั่งมอบอำนาจจังหวัดบึงกาฬที่ 1824/2557 ลงวันที่ 7 พ.ย. 2557 

ดาวน์โหลดเอกสาร 14/11/57

 รายงานการตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนกันยายน 2557

ดาวน์โหลดเอกสาร 06/11/57

  แบบฟร์อมระบบข้อมูลบุคลากรประจำสำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร 05/11/57

  การสำรวจฐานข้อมูลในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (บก.0017.2/ว4018 ลว. 29 ต.ค. 57)

ดาวน์โหลดเอกสาร 04/11/57

  เชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล

ดาวน์โหลดเอกสาร 20/10/57

  แนวทางการรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล

ดาวน์โหลดเอกสาร 15/10/57

 

ข่าวประกวดราคา

 

 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 18,000 บีทียู (ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ) .............download(19/05/58)

 

 - ประกาศสอบราคาซื้อกล้าหวาย จำนวน 112,500 กล้า เพื่อใช้ดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดบึงกาฬ (โครงการปลูกป่าไผ่) ................download(25/02/58)

 

 

pongsak

banner e-document

 

ข่าวจังหวัดบึงกาฬ

 

เดือนเมษายน 58

 

เดือนมีนาคม 58

 

 

 

เดือนมกราคม 58

 

 

เดือนธันวาคม 57

 

 

เดือนพฤศจิกายน 57

 

สามารถติดตามข่าวจังหวัดบึงกาฬเพิ่มเติมได้ที่ www.youtube.com/channel/ส.สปช.บึงกาฬ