Get Adobe Flash player

e-learning-moi-banner

banner gov

banner vote57

เว็บไซต์นี้ มีประโยชน์เพียงใด?

มากที่สุด - 37.9%
มาก - 27.6%
ปานกลาง - 13.8%
น้อย - 0%
น้อยมาก - 20.7%

Total votes: 29
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2013 - 00:00

 

กิจกรรมจังหวัดบึงกาฬ

 

 

23-10-57-1

  พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช (รัชกาลที่ 5) ....อ่านเพิ่ม

 

 

 

 

IMG 5918

การแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย ลาว เวียดนาม ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557.......อ่านเพิ่ม

 

 

 

 

  จังหวัด บึงกาฬ จัดกิจกรรม/งานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 82 พรรษา วันที่ 12 ส.ค. 2557......อ่านเพิ่ม

 

 

 

“มหกรรมคืนความสุขให้ประชาชนจังหวัดบึงกาฬ” 

จังหวัดบึงกาฬจัดงาน “มหกรรมคืนความสุขให้ประชาชนจังหวัดบึงกาฬ”  มีความหลากหลายของกิจกรรมส่งมอบความสุขและให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ มีผู้ร่วมกิจกรรม ตลอดงาน กว่า 3,000 คน......อ่านเพิ่ม

 

 

วันยาเสพติดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2557

   วันที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 น. นายชโลธร  ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันยาเสพติดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2557  ณ โรงเรียนบึงกาฬ โดยมี หน้าหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา.......อ่านเพิ่ม

 

 

 แถลงข่าว วันที่ 14 มิ.ย. 57

วันที่ 14 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. นายเทวัญ สรรค์นิกร รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬแถลงข่าว ผลการกวาดล้างอาชญากรรม........อ่านเพิ่ม

 

 

 

 ประชุมสัมมนา ชุดปฏิบัติการมวลชนระดับตำบล จังหวัดบึงกาฬ

     วันที่ 10 มิ.ย. 2557 เวลา 08.30 น. นายชโลธร  ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาชุดปฏิบัติ การมวลระดับตำบล จังหวัดบึงกาฬ ........อ่านเพิ่ม

 

 

 

 โครงการปลูกต้นไม้ ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ

   วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 8.30 น. นายชโลธร  ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปลุกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ สีเขียว บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ..........อ่านเพิ่ม

 

 พิธีเปิด ศปป.กอ.รมน.จังหวัดบึงกาฬ

  วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. นายชโลธร  ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ในฐานะ ผอ.กอ.รมน.จว.บก. ได้เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป จังหวัดบึงกาฬ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  ..........อ่านเพิ่ม

 

 

วันฉัตรมงคล

  วัน จันทร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2557 เวลา 8.30 น. นายชโลธร  ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2557..........อ่านเพิ่ม

 

 

กิจกรรมทั้งหมด

 

เอกสารดาวน์โหลด

 

 

 เรื่อง  ดาวน์โหลด วันที่

   เชิญร่วมเดินรณรงค์ และร่วมพิธีเปิดโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" (บก0017.2/ว4015 ลว. 29ตุลาคม 2557)

กำหนดการ 29/10/57

  ขอเชิญร่วมประชุมเตรียมการจัดพิธีเปิดโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" (บก0017.2/ว4013 ลว. 29ตุลาคม 2557)

วาระการประชุม 29/10/57

  ตัวอย่างการรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ห้วงที่ 2

ดาวน์โหลดเอกสาร 20/10/57

  เชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล

ดาวน์โหลดเอกสาร 20/10/57

  หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 10/2557

ดาวน์โหลดเอกสาร 16/10/57

  แนวทางการรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล

ดาวน์โหลดเอกสาร 15/10/57

  เชิญร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 3/2557

ดาวน์โหลดเอกสาร 15/10/57

  ขอแจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมาตราการดำเนินการเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสอีโบลา

ดาวน์โหลดเอกสาร
02/10/57 

  รายงานการตรวจราชการตามประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ เดือนมิถุนายน, เดือนกรกฏาคม และเดือนสิงหาคม 2557

ดาวน์โหลดเอกสาร 02/10/57

 

ข่าวประกวดราคา

 เรื่อง  ดาวน์โหลด วันที่

   ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระยะที่ 3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร 20/10/57 

  ราคากลางตามประกาศ ปปช.

ดาวน์โหลดเอกสาร 20/10/57

  ราคากลางการจ้างก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระยะที่ 3)

ดาวน์โหลดเอกสาร  20/10/57 

 

pongsak

banner e-document

 

       วิดีโอแนะนำจังหวัดบึงกาฬ